Fundacja Hot-Point

LIKWIDACJA FUNDACJI!

Krzysztof Sowa, Likwidator Fundacji na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich „Hot-Point” w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Zawadzkiego 49/6 (71-246), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400902, informuje, iż w dniu 1 listopada 2019 r. Zarząd Fundacji podjął uchwałę o jej rozwiązaniu.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Fundacji, aby do dnia 10 stycznia 2020 r. zgłosili swoje ewentualne wierzytelności.

Likwidator informuje jednocześnie, że zgodnie z posiadaną wiedzą Fundacja nie posiada żadnych zobowiązań finansowych.



Fundacja na rzecz promocji miast i atrakcji miejskich „Hot-Point” BYŁA pozarządową organizacją non-profit działającą od listopada 2011 na terenie całej Polski ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina, gdzie znajduje się jej siedziba. Zajmowała się rozpowszechnianiem wiedzy na temat miast, ich historii, zabytków i innych atrakcji miejskich a swoje działania opierała o niekonwencjonalne metody działania. Początkowo były to plebiscyty na tzw. „Gorące Punkty Miasta”, w których mieszkańcy i turyści w głosowaniu wskazywali miejsca warte uwagi. Późniejsze działania Fundacji ukierunkowane były na tworzenie i popularyzację nowoczesnych gier terenowych jak np. Geocaching. Ponad to Hot-Point zajmował się także organizowaniem i promocją wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, sportowych, plenerów i wystaw fotograficznych, szkoleń, oraz wszelkich innych aktywności, które wpływają na pozytywny wizerunek miast i gmin.

Zobacz spot obrazujący działania fundacji: