Kuźnia Pomysłów

Projekt Kuźnia Pomysłów realizowany był w 2013 roku Przez Fundację Hot-Point w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserówramach w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu było wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu przygotowywania i realizacji mini wydarzeń kulturalnych na terenie Szczecina i okolic. Projekt składał się z dwóch części: 

  • szkoleniowej, podczas której uczestnicy zdobywali wiedzę teoretyczną z zakresu przygotowania i realizacji mini wydarzeń, 
  • praktycznej, podczas której uczestnicy pod okiem doradców przekuwali wiedzę teoretyczną w realne działania.

Szkolenia obejmowały tematykę:

  • jak planować wydarzenia, jak wygląda praca od pomysłu do projektu, jak określać cele swoich działań, czym jest wykres Gantta, jak konstruować budżet, jaka promocja jest adekwatna do mini projektów, wstęp do pozyskiwania funduszy.,
  • jaka jest istota fundraisingu, model organizacji gotowej do fundrasingu – wizerunek i kapitał społeczny organizacji; planowanie strategiczne, a fundraising w organizacji; przegląd metod fundraisingowych; dobre przykłady kampanii, sponsoringu, praca
  • z darczyńcami, eventów; cechy fundraisera; rola fundraisera – zawód czy hobby; narzędzia fundraisera; budowanie relacji z darczyńcą – ćwiczenia,tworzenie i prowadzenie działań social network, współpraca z dziennikarzami, przygotowanie materiałów prasowych – notka prasowa, news prasowy, organizacja zgód na ekspozycje materiałów, patronat a wsparcie medialne, darmowe narzędzia promocyjne.

W ramach projektu, jego uczestnicy stworzyli następujące wydarzenia:

  • Festiwal Tańca Tribal Fusion
  • Szczecińska Giełda Komiksu
  • Forge of Stars – turniej gry Starcraft II
  • Multi-Kulti – międynarodowe spotkanie osób różnych narodowości
  • Plener fotograficzny na terenie Stoczni Szczecińskiej połączony z wystawą prac w Galerii Kaskada.